วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอสม.ได้ออกตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป บ้านธาตุน้อย หมู่8 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น