วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอสม.ได้ออกตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงประชาชน 35 ปีขึ้นไป บ้านธาตุน้อย หมุ๋7 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น