วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอสม.ได้ออกตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงประชาชนอายุ35ปีขึ้นไป บ้านธาตุน้อยหมู่1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น