วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

24/03/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกนอกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี รร.บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น