วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

22/03/2565 เจ้าหน้าที่จาก รพ.เขื่องใน นำโดยหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.เขื่องในออกตรวจโรงผลิตน้ำดื่มในพื้นที่หมู่ที่ 8 ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเปิดจึงมีคำสั่งให้ปิดจนกว่าจะดำเนินการขออนุญาตเสร็จเรียบร้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น