วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 6 และทำลายหากพบเห็น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น