วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

15/03/2565 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อยลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการรักษาผู้ป่วยโควิดรักษาที่บ้านตามระบบ HI (บ้านทัน)ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วงกักตัวและชว่งครบระยะกักตัวแก่ผู้ป่วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น