วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

27กันยายน 2566 นายถวิล เทพแพง กำนันตำบลธาตุน้อย ร่วมกับนายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุน้อย จัดกิจกรรมชีแจ้งการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยหมอครอบครัวเพื่อสุขภาพตำบลธาตุน้อย โดยหลังจากชีแจ้งโครงการแล้วจะอบรมให้ความรู้หมอครัวครัวตามหลักสูตรจำนวน 5 วัน โดยมีนายสำราญ จันทร์เติบ นายก อบต.ธาตุน้อยเป็นประธานเปิดโครงการ

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น