วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

12 กันยายน 2566 นายพินิต บุญเพ็งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ตำบลธาตุน้อย รวมจำนวน 217 คน

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น