วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมด้วย รพ.สต.ธาตุน้อย และคณะ อสม. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย และให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ญาติ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น