วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

20/06/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านดินดำ ตำบลธาตุน้อย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ป่วยและให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ญาติ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น