วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

18/05/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประชาชนอายุตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น