วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

17/05/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกนอกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี รร.บ้านดินดำ-คำไฮ ตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น