วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

23 มิถุนายน 2562 ประชาคมบ้านดินดำ ม.3 ให้ความรู้โรค ไข้เลือดออก จัดทำแผนควบคุมโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคตามเกณฑ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น