วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

18 มิถุยายน 2562 พชต.ธาตุน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย โรงเรียนบ้านทัน ผู้นำชุมชน อสม.บ้านทันร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ยาเสพติดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น