วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

6 กันยายน 2559 ประชุมแจ้งแนวทางการดำเนินงาน อสม.ปี 2560 และจ่ายเงินค่าป่วยการ เดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น