วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอบคุณทีมวิทยากร ท่านนายก อบต.ธาตุน้อย ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่านที่ร่วมอบรมฟื้นฟู อสม.ตำบลธาตุน้อย ปี 2559 ด้วยหลักสูตรรักเหนือรัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น