วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลธาตุน้อย วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย ผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำและ อสม. จำนวน 60 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น