วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. และประธาน อสม.ตำบล รับนโยบายและร่วมอบรมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน 26 พศจิกายน 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น