วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

18 ธันวาคม 2566 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุน้อย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกลือไอโอดีน

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น