วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุน้อย ประชุมให้ความรู้ อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 8,10 และออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น