วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย พร้อมประธาน อสม. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับทาง อบต.ตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น