วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

31 กรกฎาคม 2565 คณะ อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ 10 ร่วมกันทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น