วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมประชาคมรับ (ร่าง) ธรรมนูญคุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียงตำบลธาตุน้อย ณ หอประชุมโรเรียนบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น