วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รับประทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รับประทานโล่

ที่มา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNROY6007040010012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น