วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ท่านถวิลเทพ แพง กำนันตำบลธาตุน้อย นำหีมหมอครอบครัวบ้านธาตุน้อยหมู่ที่ 2 รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น