วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ประธาน อสม.และ อสม.ทุกท่านที่ร่วมให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลและบริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางปั่นเพื่อพ่อตำบลธาตุน้อยในวันนี้

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น