วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้ใหญ่บัวสอน ผลอบรม ผู้ใหญ่บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน ในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนวิชาการจากเจ้าหน้าที่ สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น