วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตรวจ อสม.และผู้เกี่ยข้องทุกท่าน ที่ร่วมให้บริการตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) ยอดตรวจ 212 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น