วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 วัดคงคาวาสสิตาราม(วัดธาตุน้อย) ผ่านระดับดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ผ่านระดับดีมาก



ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น